تبلیغات در نقطه فروش
اخبار و اطلاع رسانی
POSM
خرید آنلاین

بانتینگ | Bunting

بانتينگ | Bunting

ابزار اطلاع رسانى است كه معمولا بر روى کاغذ ، مقوا يا طلق چاپ شده و به صورت ريسه (تكرار يك يا چند طرح مرتبط) ا ز يكسو به سوى ديگر فروشگاه كشيده شده و در زمان برگذاری جشنواره های تخفیفی ، جایزه ای از آنها استفاده می شود .