اقلام تبلیغاتی تاژ

جزئیات پروژه

مشتری: شرکت تاژ

موقعیت مکانی: تهران

اقلام تبلیغاتی:

  • شال برندد شده
  • مانتو برندد شده
  • کاپشن برندد شده
  • کوله سمپلینگ
  • ون برندد شده

ما مرجع تبلیغتن در نقطه فروش هستیم درخواست مشاوره